Kurs för nya språkhandledare inom den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk.

 

OBS! Sista ansökningsdatum är fredag 6 oktober 2017 kl 23:00.

 

Denna praktiskt inriktade metodikkurs på Åsa folkhögskola vänder sig i första hand till dig som är erfaren tolk och vill bli eller redan har uppdrag som språkhandledare. Även du som vill börja som språkhandledare är välkommen med din ansökan.

 

Då antalet grundutbildningar till kontaktolk ökar behövs många nya språkhandledare framför allt i de språk vilka talas av de stora flyktinggrupperna som kommit till Sverige, tex. arabiska, dari, persiska, somaliska och tigrinska. Nya språkhandledare behövs även i andra, mindre språk t.ex. språken i de forna sovjetrepublikerna, de baltiska språken, olika afrikanska och asiatiska språk, romani m.fl.

 

Målgrupp

Kursen är tänkt för de tolkar i ovanstående språk vilka har jobbat länge, kanske har erfarenhet som lärare, är intresserade av språk och tycker om sitt jobb som tolk.

 

 • I sådana språk där auktorisation är möjlig prioriteras i första hand sökande som är auktoriserade och, i andra hand, sökande som har utbildningsbevis från grundutbildning till kontakttolk som står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYh) eller Tolk- och översättarinstitutet (TÖI).

 • Sökande i övriga språk bör ha utbildningsbevis från MYH:s eller TÖI:s grundutbildning till kontakttolk.

 • Tolkar som har ytterligare kvalifikationer som gör dem lämpliga som språkhandledare, t.ex. pedagogisk utbildning, kan komma i fråga efter individuell bedömning.

 

Då vi har ett begränsat antal platser (max 22), kommer antagningen att baseras på ovanstående kriterier samt behovet av att utbilda nya språkhandledare i prioriterade språk.  

OBS! Antagningsbesked kommer att skickas senast i slutet av v41.

 

Tid

Kursen är uppdelad på två tillfällen 3-5 november och 1-3 december 2017 (fredag kl. 13 – söndag kl. 15.50) totalt 50 lektionstimmar.

 

Plats

Kursen genomförs på Åsa folkhögskola, Sköldinge, mellan Katrineholm och Flen. Goda förbindelser med tåg och buss. (Obs. att man kan resa med tåg/buss antingen via Katrineholm eller Flen beroende på hur bussanslutningarna ser ut).

 

Under kursen bor man på skolans internat i enkelrum och äter i skolans matsal.

Ekonomi

Ingen deltagaravgift.  Om du blir antagen betalar du en depositionsavgift på 800 kronor. Denna återfås efter genomgången kurs, vid förhinder att delta (mot läkarintyg) eller om kursen blir inställd. Instruktioner om inbetalning av depositionsavgiften skickas i samband med antagningsbeskedet.

 

Ersättning utgår för resor där kostnaden överstiger 300 kr med högst 2000 kr per kurstillfälle, enligt billigaste färdsätt. Bilresa ersätts med 1.85 kr per km, vid samåkning dras inte karensen på 300 kr. Ersättning för förlorad arbetsinkomst med 600 kr per dag ges i form av ett skattefritt stipendium.

 

Kost och logi på skolan är gratis under kurstiden.

 

Kursinnehåll

 • Att vara språkhandledare – förväntningar från deltagare och utbildningsanordnare

 • Språkhandledningsmetodik och pedagogik

 • Att arbeta med terminologi

 • Översättningsstrategier

 • Att använda rollspel

 • Samtalsstrategier

 • Att konstruera terminologiprov

 • Att förbereda, genomföra och bedöma tolkningsprov

 • Förkunskapstester

 • Att arbeta inom Folkbildningen

 • Lektionsplanering

   

  Lärare

  Jennie Fors (auktoriserad rättstolk, tolklärare), Stockholm och Lena Ahl från Åsa folkhögskola.

   

  Ansökan

  Ansök här! SISTA ANSÖKNINGSDATUM ÄR FREDAG 6 OKTOBER 2017 kl. 23:00.

  Antagningsbesked kommer att skickas senast i slutet av v. 41.

   

  Information

  Från tolkkursansvarige Lena Ahl, tel. 0157-69508, e-post: lena.ahl@asafolkhogskola.se

  Från administratören Katrin Salomonsson, tel. 0157-69527, e-post: katrin.salomonsson@asafolkhogskola.se