Syfte

Efter avslutad utbildning, ska du kunna vara en del i det pedagogiska arbetet med elever och klasser i skolorna.


Kursinnehåll

Kursen utgörs av 75 % teoretiska studier och 25 % arbetsplatsförlagd praktik.

De teoretiska studierna innehåller bland annat pedagogik, skoljuridik, kommunikation och gruppsykologi.


Gemensamma aktiviteter

På folkhögskolan tror vi på gemenskap. Gemenskap skapas när människor möts och delar med sig av sig själva. Därför har vi ett gemensam ämne som heter "Folkbildning" där alla som går på skolan kan mötas.


Förkunskaper

För att kunna antas till kursen måste du ha avslutat gymnasium eller motsvarande (betygskopior måste bifogas ansökan), erfarenhet och/eller intresse för pedagogiskt arbete samt kunna prata och skriva svenska bra.


Intyg

Efter avslutad kurs får du ett kursintyg som visar att du har gått kursen.


Kurslängd

1 år


Kursstart

Kursen startar 15 augusti 2018.


CSN

Kursen är CSN-berättigad. Har du studerat tidigare med studiestöd kan det vara bra att undersöka hur många studieveckor du har kvar.

För mer information se www.csn.se eller ring vår studievägledare Susanne Holmgren 0157-695 32.


Ansökan

Ansök här!

Sista ansökningsdag: 21 maj.


Internat

Du kan bo på skolans internat när du går kursen.

 

Kontakt

För mer information kontakta:

Ulrika Knutsson, kurssamordnare.