X
GO

 

Skriva bok - från ax till limpa

en distans kurs på 50% med två (max 3) närträffar på Åsa folkhögskola (möjlighet att följa med på distans erbjuds).

 

Här får du chansen att ägna ett år åt ditt skrivande. Du kan ha en färdig idé och redan ha påbörjat skrivandet, eller så vet du bara att du vill utveckla ditt skrivande. Tillsammans diskuterar vi text, din egen och andras, för att utveckla skrivandet. Du kan ägna dig åt poesi eller prosa, skriva skönlitterärt eller journalistiskt. Olika sorters text berikar, liksom olika människor inspirerar och utmanar varandra. Åsa folkhögskolas skrivarkurs guidar dig från första kapitlet och hela vägen fram till en färdig bok, genom idéstadium och putsandet av den egna stilen, förbi tematik och konstruktion, mot bearbetning, korrektur och utformandet av en fysisk eller digital slutprodukt.

 

Kursens mål

Ditt tänkta slutmål är en färdig bok. Vad det innebär är upp till dig och du kommer att få möjlighet att välja inriktning på ditt projekt. En bok kan vara roman, novellsamling, diktsamling, essä-, eller reportagebok och den kan vara 100 sidor eller 700. Kanske vill du skicka till stora förlag, kanske vill du publicera själv. Du kan välja att trycka eller göra ebok. Kostnader för egenpublicering står du själv för men kursen står vid din sida för att stötta och guida. Om du i slutet av andra terminen känner att din bok inte är riktigt redo för publicering så kommer du ändå att ha utvecklat ett manus och skrivit - skapat! - en längre text. Detta är också ett gott slutmål.

Målet med kursen är att du ska kunna: 
  • genomföra ett skrivprojekt, med hjälp av individuell handledning och eget skrivande, från ax till limpa.
  • läsa, diskutera och förstå text, enskilt, i grupp, i text och muntligt.
  • utvecklas som skrivande människa, vad gäller stil, språk, gestaltning, disposition och andra aspekter av texten.
  • möta olika textgenrer och låta skrivandet korsbefruktas genom läskursen, genom de andra deltagarnas texter och i möten med gästlärare och föreläsare.
  • få en förståelse för böckernas värld, bortom pärmarna, lära sig om förlag och tryckeri, om distribution, kommunikation och marknadsföring.
  • själv styra val av slutmål: egenpublicering eller förlag; tryckt och/eller digital bok.

Snabbfakta

Kurstyp: Distans
Kurslängd: 2 terminer, 38 veckor
Studietakt: halvfart (50%) 
Kurstid: 31 januari - 16 dec 2022 
VT22 mån 31 jan - fred 17 juni = 20 veckor 
HT 22 mån 15 augusti - fredag 16 december = 18 veckor
Sista ansökningsdag: ansökan till kursen är nu stängd.
CSN: Kursen är studiemedelsberättigad (A2).
Förkunskapskrav: god studievana, goda kunskaper i svenska samt tillgång till dator med internetuppkoppling.
Kostnad: Litteratur, ca 300 kr som deltagaren bekostar och köper in själv (men man kan låna på bibliotek eller köpa begagnat). Eventuella kostnader för fika och kopiering tillkommer vid närträffar (aktuella priser för 2022 publiceras i december). Kostnader för egenpublicering är frivilliga och varierar stort beroende på önskemål.
Kursnivå: Gymnasial
Kurssamordnare: Axel Hellby
Lärare på kursen: Axel Hellby

Kursens syfte

Att skriva och uttrycka sig är ett spännande sätt att utforska världen, utveckla sig själv och uppleva genuin skaparglädje. För många som skriver är det såväl terapeutiskt som lustfyllt och när vi gör det tillsammans hittar vi både fokus och struktur i vad som annars kan vara svårt att lyckas med. Kort sagt, kursens syfte är att ge deltagarna redskapen, tiden och sammanhanget för att skriva. Och skrivande har många fördelar, på både personliga och yrkesmässiga plan.

 

Kursupplägg

Varje vecka kommer klassen att träffas digitalt för att arbeta med kortare uppgifter tillsammans, för att läsa, skriva och diskutera. Läraren gör kortare genomgångar och sedan arbetar gruppen i seminarieform, ibland i smågrupper, ibland i helklass (15-18 personer). 

Det digitala arbetet sker i skolans Google Classroom-plattform.

Gästlärare och gästföreläsare kommer att medverka vissa veckor för att ge inspiration och ta upp särskilda moment. Gästerna medverkar digitalt men också på plats.

Deltagarna förväntas läsa två eller tre böcker per termin, som sedan diskuteras. 

Gemensamma obligatoriska digitala träffar sker 1-4 klocktimmar per vecka, på måndag och/eller tisdag.

Den största delen av tiden ägnas åt det egna skrivandet, som sedan följs upp med individuell handledning med lärare. Handledningen sker i såväl skriftlig form som i samtal via meet. Deltagaren ska kommunicera med läraren kring sitt skrivprojekt regelbundet (via mejl eller meet).

Vid två tillfällen träffas vi på plats i Sköldinge (med möjlighet att lägga till en tredje träff). Att delta vid dessa träffar rekommenderas starkt, det kommer att vara mycket bra tillfällen att uppleva andra sidor av skrivandet och samtalet. För den som inte har möjlighet att närvara erbjuds digitala lösningar.

Deltagare förväntas lägga 20 klocktimmars arbete på kursen per vecka. Detta inkluderar gemensamma träffar och eget skrivande.

 

Förkunskapskrav 

Kursen är gymnasial. Om du har ofullständig gymnasiebehörighet men ändå önskar gå kursen ber vi dig kontakta Axel Hellby för en möjlig bedömning av kunskapsnivå.

Eftersom kursen är på distans och bygger på deltagande i digitala träffar behöver man tillgång till dator med fungerande ljud/mikrofon och bild/webbkamera. Gemensamt skrivarbete/uppgifter görs i skolans plattform som är Google-baserad. I det egna skrivprojektet kan man dock använda Word/Pages om man vill.

Skriva bok är en folkhögskolekurs och vi kommer att genomföra många textsamtal. Man behöver delta, med kameran påslagen, i digitala lektioner och prata om sitt eget och andras skrivande på ett konstruktivt, schysst vis.

 

Antagningskriterier

Urval till kursen sker baserat på personligt brev och arbetsprov, se nedan. Undantag från antagningskriterier kan göras vid personlig omprövning/bedömning. 

 

Ansökan (ansökningsmöjligheten är nu stängd)

Ansökan sker via ett webbformulär i folkhögskolornas gemensamma plattform Schoolsoft. Där registrerar du ett konto som kan användas för att söka fler utbildningar hos oss eller på andra folkhögskolor. På ”Mina sidor” i Schoolsoft kan du sedan följa vad som händer med din ansökan. Om du behöver komplettera eller ändra om i en digitalt ansökan kan du logga in med dina inloggningsuppgifter på "Mina Sidor" i Schoolsoft. 

Innan du fyller i din ansökan ber vi att du skriver färdigt personligt brev och arbetsprov, så att du enkelt kan ladda upp dessa.

  • Ditt personliga brev består av 100-300 ord där du berättar om vem du är och vad du har för tankar om skrivande. Berätta också om du kommer med en färdig idé om ditt projekt eller inte (detta påverkar inte chansen att bli antagen utan är ett stöd för läraren i kursplanering).
  • Arbetsprovet består av en prosatext, 300-500 ord lång. Detta gäller även om du önskar skriva poesi. Du kan skriva fritt, en novell, ett kåseri, första sidan i en roman eller vad du vill.

 

Kursledare

Kursledare och ansvarig för de flesta lektioner samt texthandledning är Axel Hellby. Han är lärare, författare och chefredaktör på kulturtidskriften Trakten. Han har översatt poesi, essä och teater och arbetar som frilans med text på många vis, bl.a. lektörsuppdrag. Tillsammans med Widegrens förlag och Länsbildningsförbundet har han genomfört några av Sörmlands största läs- och skrivfrämjandeprojekt. Innan han pluggade litteraturvetenskap på 90-talet ägnade han ett halvår åt en skrivarkurs på Västerbergs folkhögskola och få upplevelser har varit viktigare för att forma hans liv.

 

Max antal deltagare per kursomgång 

18  

 

Ev. materialkostnad

För träffar på Åsa betalar deltagare en internatkostnad. Mer information om det kommer i december.

Deltagare förväntas läsa vissa böcker, uppskattad kostnad 300 kr per termin (men man kan förstås låna på bibliotek eller köpa begagnat).

Kostnader för egenpublicering är frivilliga och varierar stort beroende på önskemål. Att tillverka en ebok kan göras helt gratis, en bok som producers som PoD (print-on-demand) i 20 exemplar och där man själv gör allt arbete med sättning kostar ca 2 500:-. För den som vill ha ett fullserviceavtal med ett förlag kan en färdig, tryckt upplaga hamna på 50 000:- och uppåt. Att skicka sitt manus till traditionella förlag kostar idag inte ens porto. Vi kommer att vägleda och hjälpa till att hitta det som är rätt för var och en. Men det finns självklart inga krav på att man köper tjänster från tryckerier och förlag.