X
GO

Riksdag och regering

Det är riksdagen som fattar de övergripande besluten om hur folkbildningen (studieförbund och folkhögskola) i Sverige ska utformas. Detta regleras i Folkbildningsförordningen som regeringen utfärdar.

Region Sörmland

Region Sörmland är huvudman för Åsa folkhögskola. Huvudmannen fastställer inriktningen av innehållet i verksamheten.