Måldokument

I vårt måldokument finns våra uppdrag, vår värdegrund och vår målgrupp definierade.

 

Studeranderättslig standard

I Åsas folkhögskolas studeranderättsliga standard beskrivs dina rättigheter och skyldigheter, samt den informationsskyldighet vi har i dessa frågor. Studerande är den som är antagen till en långkurs (15 dagar eller längre).

 

Policy för förstärkningsbidrag

Hur ser vår verksamhet ut för deltagare med funktionshinder och invandrare med språksvårigheter.

 

Policy för flexibelt lärande

Internet, nätbaserat och flexibelt lärande, digital delaktighet - hur jobbar Åsa med dessa frågor?