Syfte

Basen i den här kursen är ­träning av det svenska språket. Du övar på att läsa, skriva, prata och förstå ­­­­svenska men studerar också andra ­grundläggande ämnen och får prova på att jobba praktiskt och kreativt.
Vi har tre olika grupper på kursen, där alla är på ­grundskolenivå. Efter avslutad kurs kan du få ett kursintyg som visar att du har kunskaper i svenska motsvarande SFI på D-nivå eller ­motsvarande avslutad grundskola.  Du kan också få intyg på att du har kunskaper i matematik, samhällskunskap och biologi motsvarande avslutad grundskola.

 

Kursinnehåll

Du studerar svenska som andraspråk, matematik, samhällskunskap och biologi. Du får också tid och hjälp att träna extra på de olika ämnena i vår studieverkstad. På en folkhögskola är det viktigt att du som deltagare är med och påverkar dina studier och vi försöker alltid att hjälpa dig att lära dig nya saker utifrån dina egna erfarenheter. Vi använder oss av Chromebooks och Googles lärplattform G Suite for Education.
 

Gemensamma aktiviteter

På folkhögskolan tror vi på gemenskap. Gemenskap skapas när människor möts och delar med sig av sig själva. Därför har vi ett gemensam ämne som heter "Folkbildning" där alla som går på skolan kan mötas. Vi jobbar också med ­demokrati och du kan vara med och påverka dina studier bl. a. genom skolråd och  "Eget val" - där du väljer ämne utifrån dina intressen.
 

Kurslängd

1-5 terminer.
 

Förkunskaper

Svenska motsvarande godkänd SFI C-nivå och är på väg mot D.

 

Kursstart

januari 2021.
 

Ansökan

Ansök HÄR!  Bifoga även personligt brev, personbevis / LMA-kort eller dylikt och ditt senaste betyg (t.ex. grundskole-, gymnasie- eller SFI-betyg). Antagningen sker i två steg. Efter sista ansökningsdag gör vi ett första urval där vi bl.a. kontrollerar att du har rätt ­förkunskaper, sedan kallar vi till intervju. Sista ansökningsdag är 11 november 2020.
 

Internat

Du kan bo på skolans internat när du går på kursen.  
 

Kostnader

Kostnader för läromedel, studiebesök och visst material är ca 750 kr/termin (OBS! HT 2020 är kostnaderna 550 kr) . Du som inte bor på skolans internat får även betala en avgift på 1000 kr/termin (OBS! HT 2020 är avgiften 500 kr), i den avgiften ingår bl.a. förmiddagsfika (ingår inte HT 2020), städning och kopiering.
 

CSN

Kursen är studiemedelsberättigad. Har du studerat tidigare med studiestöd kan det vara bra att undersöka hur många studieveckor du har kvar. För mer information se www.csn.se eller ring vår studievägledare Susanne Holmgren 0157-695 32. 
 

Busskort

Som deltagare på Allmän kurs – svenska som andraspråk får du låna ett busskort av oss för att du ska kunna resa mellan hemmet och skolan. 

 

Information

Kontakta:
Lena Ahl
Tel: 0157-695 00

 


Viktiga dokument

 

Studeranderättslig standard