Vi ser mångfald som en stor tillgång och försöker skapa en miljö där alla har möjlighet att ta plats och utvecklas så mycket som möjligt, bland annat genom att arbeta aktivt med genusperspektiv på kursen.

 

Syfte 

Syftet med kursen är att du ska utvecklas som musiker och att spela tillsammans med andra i ensembler. Du ska också utveckla dina musikaliska kunskaper på ett teoretiskt plan. Kursen ger dig en god grund för fortsatta studier inom musikområdet. 

 

Kursinnehåll 

I musikkursen ingår enskild undervisning på huvud- och biinstrument. Du får gruppundervisning i gehörslära och musikteori, improvisation, studio/ljudteknik, puls, turnéprojekt, jazzensemble, musik och samhälle samt klasstimme.  I utbildningen får du spela olika genres inom afroamerikansk tradition vilket kan vara jazz, blues, rock, pop, soul, funk, latin m.fl. I våra ensembler ingår instrumenten sång, trummor, bas, gitarr, piano och ytterligare ett instrument som t.ex. kan vara ett blåsinstrument, slagverk, stråk eller dylikt.  Vi arbetar i tioveckorsperioder med varje turnéprojekt, där vi omarrangerar låtar och sätter samman ett konsertprogram utifrån ett visst koncept. Varje period avslutas sedan med studioinspelning och en veckas turné. Detta sker tre gånger under läsåret. Ljudlära/ljudteknik, inspelningsteknik och PA-ljudteknik är självklara inslag i kursen, under de tre turnéveckorna får du även erfarenhet av att planera och marknadsföra konserter och turnéer. En slags praktik i hur det är att jobba som musiker!

Clinics/Workshops/Studiebesök

2014
Shai Maestro trio
Erik Söderlind
Lars Jansson

2016
Lars Jansson
Martin Sturfält 
Justina Larkin 
Studiebesök på ÖMH

2017  
HSM (Högskolan för scen och musik, världsmusikerutbildningen) 
Elina Widnersson

Max Thornberg, föreläsning om genustänk och maktstrukturer

 

Konserter

2014
ELG
Erik Söderlind
Fröken Elvis 

2015
Fröken Elvis
Cory Henry
Lars Jansson

2016
Pelle Westlin trio
Lars Jansson trio
Jan Allan m.fl.

2017 
SE-Quartet 
Fröken Elvis   
Maria Schneider och Bohuslän Big Band 
Ellen Andersson Quartet

 

Studieresor  

2016 Berlin   
2017 Köpenhamn
2018 Berlin
 

 

Gemensamma aktiviteter

På folkhögskolan tror vi på gemenskap. Gemenskap skapas när människor möts och delar med sig av sig själva. Därför har vi en gemensam schemaposition som heter "Folkbildning". En plattform där vi kan möta varandra kursöverskridande. Ibland bryter vi den vanliga undervisningen och gör något gemensamt för alla kurser: temadagar, kulturinslag, utflykter o.s.v. På folkhögskolan tror vi också på demokrati. Som deltagare har du möjlighet att påverka dina studier, bl.a. genom skolråd och miljöråd. 

 

Intyg

Efter kursen får du ett intyg där det står att du gått kursen.

 

Lärare

David Ehrlin
Saxofon, afroarrangering, blåsensemble, turnéprojekt, jazzensemble

Gustaf Lagerwall
Teori, gehör, improvisation, turnéprojekt

Thomas Opava
Slagverk, trummor, turnéprojekt, slagverksensemble, folkbildning
 

Anders Persson 

Piano, jazzensemble, improvisation, turnéprojekt, trio


Kurssamordnare, sång, sångensemble, biinstrument piano, turnéprojekt, mentor, folkbildning

 

Janne Adefeldt
Kontrabas

Leif Holm
Elbas

Gunnar Hjorth
Gitarr, ljud&studioteknik, inspelning/liveinspelning

Fredrik Lindgren
Trumpet

Maria Odsvall

Tvärflöjt

 

Förkunskaper

Du bör ha kunskaper motsvarande studier på gymnasieskolans musikestetiska program. 

 

Ansökan

Ansök här.  Sista ansökningsdag är 24 april 2019.

Uttagningar till musikkursen sker med hjälp av ett spelprov, gehörs/teoriprov och en intervju. Spelprovet består av att du får spela/sjunga en-två obligatoriska låtar på ditt huvudinstrument samt välja en låt från vår låtlista. Du kommer även att få genomföra ett gehörs- och teoriprov som enbart ligger till grund för en bra nivågruppering i ämnena till läsårsstarten. Vi genomför också en personlig intervju med alla sökanden. Uttagningar till nästa läsår kommer att ske 6-8/5 2019. 

 

Så här går spelprovet till:

Lär dig den/de obligatoriska låten/låtarna. Välj en låt från låtlistan som du presenterar med melodispel (valfritt för bas, trummor och slagverk), komp (valfritt för sång, blås eller annat melodiinstrument) och inslag av improvisation t.ex. ett solo, obligatoriskt för alla.

 

Du kommer att ackompanjeras av och spela med våra musikdeltagare. Vill du spela låten på ett annat sätt än det angivna i noterna t.ex. med ett eget arrangemang innehållandes andra ackord, ny form eller annan tonart än de föreslagna måste du skicka in eller maila noter/kompskiss två veckor innan spelprovet till annelie.strindberg@asafolkhogskola.se

Under spelprovet lyssnar vi efter musikaliska färdigheter och eget uttryck, samspel med bandet, dynamik och till viss del tekniska färdigheter.

Vi är måna om att ge dig så bra förutsättningar som möjligt för att du ska känna dig bekväm. Vi försöker avdramatisera situationen och vara uppmuntrande :)!

Kom väl förberedd till provet!

 

Kursstart

Augusti 2019. (Exakt datum meddelas senare.)

 

Internat

Du kan bo på skolans internat när du går kursen. 

 

Kostnader

Kursen är kostnadsfri. Turnéer och spelningar skall täckas av gage. Om du inte bor på internatet betalar du en avgift på 990 kr som bl.a. täcker förmiddagsfika, normal kopiering i skolarbetet och städning av gemensamma lunchrum.


CSN

Kursen är studiemedelsberättigad. Har du studerat tidigare med studiestöd kan det vara bra att undersöka hur många studieveckor du har kvar. För mer information se www.csn.se eller ring vår studievägledare Susanne Holmgren 0157-695 32. 

 

 

 

Leif Holm
Elbas

 

Gunnar Hjorth
Gitarr, ljud&studioteknik, inspelning/liveinspelning