X
GO

Vårdintroduktion


Är du legitimerad vårdpersonal? Behöver du stärka ditt svenska språk och lära mer om hur vårdsektorn fungerar? Då är du välkommen till kursen Vårdintroduktion på Åsa folkhögskola!

 

Vårdintroduktion är en uppdragsutbildning från Region Sörmland i samarbete med Arbetsförmedlingen. Utbildningen omfattas bland annat av etableringsuppdraget som vänder sig till nyanlända. Även du som tillhör målgruppen och är arbetssökande inom JOB, Jobb- och utvecklingsgarantin, kan söka till kursen. 

Ett av folkhögskolans viktiga uppdrag är att skapa förutsättningar för människor att påverka sin livssituation, och därmed kunna gå vidare i studier eller arbete. Kursen Vårdintroduktion ger sådana förutsättningar.

Den riktar sig till legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som har flyttat till Sverige. På kursen undervisas du i vårdsvenska samt får kunskaper om hur den svenska vården är uppbyggd.

 

Syfte
Etableringskursens syfte är att ge dig en yrkesintroduktion i Sverige, att underlätta din väg till anställning inom vårdsektorn med Region Sörmland som potentiell arbetsgivare, samt att förbereda dig för Socialstyrelsens kunskapsprov.

Det är viktigt att du som söker och går utbildningen förstår att kursen inte är en ”vanlig” svenskakurs, utan en yrkesorienterad uppdragsutbildning inom vårdyrken.

 

Mål

Vår ambition med utbildningen är att

 • du ska utveckla dina svenska språkkunskaper med fokus på vårdsvenska
 • ge dig en introduktion i den svenska vårdens organisation, system och villkor
 • du med utbildningens stöd ska öka dina förutsättningar att klara Socialstyrelsens kunskapsprov.

Förutom studier i vårdsvenska kombineras undervisningen med föreläsningar och diskussioner om hur vården är upplagd som helhet, och vilka förutsättningar och lagar den utgår från. Stor vikt läggs vid muntlig kommunikation och uttal.


Intyg

Efter avslutad kurs på Åsa folkhögskola får du som deltagare ett kursintyg. Du har möjligheten att få ett C1-intyg eller behörighet i Svenska som andraspråk 3, vilket krävs för att kunna ansöka om svensk legitimation.

Utbildningen är på heltid (100 procent) och pågår i perioder om sex månader. Vi prioriterar deltagare som är bosatta i Sörmland, men genom etableringsuppdraget är kursen öppen för alla oavsett var du är bosatt.

Kursen berättigar inte till studiemedel. Det innebär att du inte kan söka medel från CSN för att gå kursen.

 

Ansökan och antagning

Ansökan och antagning sker kontinuerligt i mån av lediga platser.

Du ansöker till utbildningen genom att kontakta kursens samordnare Anna Tunel (se kontaktinformation nedan). Du kallas därefter till ett samtal där vi tillsammans går igenom dina förkunskaper, behov och mål samt beslut från Socialstyrelsen. Om du blir antagen till kursen får du besked om detta senast tre veckor efter samtalet.

 

Krav för antagning

För att få bli antagen till Vårdintroduktion behöver du ha en legitimation för något av följande yrken inom vården:

 • arbetsterapeut
 • audionom
 • barnmorska
 • biomedicinsk analytiker
 • dietist
 • fysioterapeut
 • hälso- och sjukvårdskurator
 • logoped
 • läkare
 • psykolog
 • psykoterapeut
 • röntgensjuksköterska
 • sjuksköterska. 

Du ska också ha påbörjat processen med att få din utbildning granskad av Socialstyrelsen. 

Inga förkunskaper i svenska krävs.

 

Kontakt

För mer information och ansökan, kontakta:
Anna Tunel
anna.tunel@regionsormland.se
Tel: 072–146 14 11

 

Att studera på folkhögskola
På Åsa folkhögskola studerar du utifrån dina egna förutsättningar och i ett klimat som prioriterar samtal, diskussioner och demokratiskt inflytande.
Förutom kunskaper vill vi ge dig alla möjligheter att tillsammans med andra växa som människa!