X
GO

Få nycklar till din framtid – prova folkhögskola under tre månader!

 

Vår studiemotiverande folkhögskolekurs SMF är för dig som söker jobb, är inskriven på Arbetsförmedlingen samt saknar slutbetyg från grundskola och/eller gymnasium.

   

Syfte

Syftet med kursen är att motivera dig att komma vidare med studier eller yrkesliv. Om du vill slutföra dina studier och få ditt gymnasiebetyg visar vi dig hur det är möjligt på Åsa. Avslutade gymnasiestudier ökar dina valmöjligheter och dina chanser till arbete i framtiden. Vi vill också hjälpa dig att reflektera över just ditt studiesätt eller vad som stått i vägen för dina studier tidigare.

 

Kursinnehåll

  • Dina erfarenheter och kunskaper är viktiga, oavsett om du vill mot studier eller arbete. Tillsammans jobbar vi med att öka dina möjligheter att nå dit du vill. 
  • Behörighetsgivande och praktiska ämnen, samt gemensamma aktiviteter med de andra kurserna. 
  • Föreläsningar, grupparbeten, diskussioner, studiebesök och individuellt arbete.

Många som har gått SMF säger att de nu ser fler möjligheter och har fått hjälp att fatta beslut inför framtiden. Nästa steg kan vara att satsa på fortsatta studier eller jobb.
 

Intyg

Efter avslutad kurs får du ett kursintyg som visar att du har gått kursen.

  

Kurslängd och studietakt

13 veckor (cirka 3 månader), heltid.
 

Kursstart

Nästa kursstart är den 28 februari 2024.
Obs! Kursen startar endast vid tillräckligt antal sökande.

 

Kontakt

För mer information kontakta:

Susanne Holmgren tel: 0157–695 32
 

Ansökan

Ta kontakt med Arbetsförmedlingen och berätta att du vill gå SMF på Åsa folkhögskola.

Kursen vänder sig främst till dig som är inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, är över 16 år och varken har gymnasieexamen eller grundläggande behörighet till högskoleutbildning. En arbetsförmedlare bedömer om stödet är ett bra sätt att öka dina möjligheter till jobb.
Läs mer via denna länk. 

 

Ekonomi

Du kan få ekonomiskt stöd under tiden du går en studiemotiverande kurs. Du kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

 

Busskort

Som deltagare på SMF får du ett busskort av oss för att du ska kunna resa mellan hemmet och skolan.

 

Vad händer efter kursen?

Vill du fortsätta på folkhögskola söker du till Allmän kurs som motsvarar grund- eller gymnasieskolan för vuxna. Har du lyckats bra under din SMF-tid så har du förtur till en plats på Åsa folkhögskolas allmänna kurs. Är det andra alternativ som är aktuella så planerar vi utifrån det.