X
GO

Welcome to the woods to lose your mind and find your soul!

Join us!

 

Five styles

 

Five Styles is a one-year forward-thinking course for you who want to gain valuable experience, get new knowledge and improve your skills in Locking, Popping, Breaking, Hiphop and House. You will explore through freestyling, improve your knowledge while studying a variety of topics, such as history and culture. 

One style a day with a mentor and additional afternoon classes on various subjects. The course takes place at Åsa Folk High School (Åsa folkhögskola), Sköldinge, Sweden.

 

Teachers

Hiphop - Niki "Awandee" Tsappos

House - Johanna Fröjd

Locking - Alexander "A-train" Dam, Jörgen “Funky Fedler” Vedeler

Popping - David "Fowkus" Rigo

Breaking - Matti "MattiWatti" Pulkkinen

 

Prior knowledge

You must be 18 years or older, have dance experience from one or more of the dance styles the school teaches. You must be free from injuries and be in good health.

 

Course lenght

1 year (August - June).

 

Important dates:

Application deadlineapplications for 21/22 are now closed, welcome back next year

Online Auditions Part 1: email your entry test no later than 30 April 2021, 23.59 (Swedish time). 

Online Auditions Part 2:  interview and fitness test 19 - 20 May 2021.

Term starts in August 2021.

 

Application

 

In order to minimise the spread of COVID-19, auditions to the dance courses will be conducted online in the form of video interview and video application. 

  

After we have received your application, we will send you a confirmation email with detailed information on how to proceed. 

 

Online audition

Audition will be done via online in two parts: 

  • you will need to send dance videos according to the instructions sent to you (at the end of April). 
  • video interview and physical test. These will be done via Zoom on 19th and 20th of May. 

 

Costs

The education is free. We offer student accommodation (including meals). Prices between 4925 SEK and 6775 SEK. For those who chose to not stay at the boarding school there will be a cost for 1000 SEK/semester, the sum covers copying, cleaning and morning coffee.  It is also recommended to save some money for possible personal travelling. 

 

Questions

Send your questions about the course and auditions to course coordinator Matti Pulkkinen: matti.pulkkinen@asafolkhogskola.se

 

Fem stilar

 

Five Styles är en ettårig framåtblickande kurs för dig som vill ta din dans till en högre nivå, samt få värdefull erfarenhet och ny kunskap i house, hiphop, popping eller breaking. Du kommer att  utforska genom freestyling, utveckla dina kunskaper genom att studera olika ämnen som historia och kultur.

En stil om dagen med en mentor och ytterligare eftermiddagskurser i olika ämnen. Kursen ges på Åsa folkhögskola, Sköldinge, Sverige.

 

Lärare:

Hiphop - Niki "Awandee" Tsappos

House - Johanna Fröjd

Locking - Alexander "A-train" Dam, Jörgen “Funky Fedler” Vedeler

Popping - David "Fowkus" Rigo

Breaking - Matti "MattiWatti" Pulkkinen

 

rkunskaper:

Du ska vara minst 18 år, skadefri, ha god hälsa och dansvana från en eller flera av de dansstilar skolan lär ut.


Kurslängd

1 år (augusti - juni).

 

Viktiga datum:

Sista ansökningsdag - ansökan för 21/22 är nu stängd, välkommen nästa år.  

Online Auditions Del 1: maila in ditt antagningsprov senast 30 april 2021 kl.23.59 (svensk tid).

Online Auditions Del 2: fystest och videointervju 19 - 20 maj 2021

Terminstart - augusti 2021.

 

Ansökan  

 

För att minska spridningen av Covid-19 kommer danskursernas audition att ske via videoansökning och videointervju.  

 

Efter att vi tagit emot din ansökan får du ett bekräftelsemail med detaljerad information om hur du går tillväga.

 

Online audition

Antagningsprovet består av två delar: 

  • du ska skicka in dansvideos enligt instruktionerna du får via mail (i slutet av april).
  • videointervju och fystest via Zoom efter avtalad tid den 19 och 20 maj.

 

Kostnader:

Utbildningen är gratis. Vi erbjuder studentboende (inklusive måltider). Priser mellan 4925 SEK och 6775 SEK per månad. För de som väljer att inte bo på internatet kostar det 1000 SEK per termin, summan täcker kopiering, städning och förmiddagskaffe. Det rekommenderas också att spara lite pengar för eventuella personliga resor.

 

Frågor

Skicka dina frågor om kursen och auditions till kurssamordnaren Matti Pulkkinen: 

matti.pulkkinen@asafolkhogskola.se