X
GO

Åsa folkhögskolas vision

Åsa folkhögskola ska utgöra ett självklart alternativ i allt som rör bildning, utbildning och en demokratisk samhällsutveckling. Folkhögskolan utgör en unik blandning av bildning och utbildning. Och den blandningen behövs!

 

För demokratins skull

Vi står fria från styrning, från centrala kursplaner, från betyg. Vi har frihet att skapa vår egen profil. Vi erbjuder inte minst frihet för var och en att söka sig till en folkhögskola – eller låta bli. Allt detta har betytt mycket för målet att skapa "dugliga samhällsmedborgare", aktiva, kritiska och självständiga människor som kan och vågar försvara demokratin.

 

För kulturens skull

Folkbildningen är Sverige största kulturarena. Åsas kurser inom musik och dans är en väg till verksamhet inom kulturområdet eller till fortsatta studier. 

 

För människans skull

En av våra viktigaste uppgifter är att ge matnyttiga kunskaper. Men det ska ske på ett sådant sätt att när kunskaperna växer så växer också människan. På Åsa folkhögskola kan man upptäcka sig själv och sina möjligheter, skaffa sig redskap för att påverka sitt liv och sitt samhälle. Studier i mer traditionella skolämnen får gå hand i hand med ett friare kunskapssökande.

På folkhögskolan får många en andra chans i vuxen ålder. Många som går på folkhögskola har grundskola eller avbrutna gymnasiestudier bakom sig. När de kommer till folkhögskolan vaknar studieintresset, självförtroendet stärks och på det viset läggs en grund för vidare utveckling.

 

För framtidens skull

Många har förmodligen själva häpnat över vart tiden på folkhögskolan förde dem. Flera gamla deltagare återfinns i politiken, både lokalt och på riksnivå. Antalet skribenter som funnit sitt språk och också modet att använda det är närmast otaligt.

 

Till sist ... lite om Åsas historia

Åsa folkhögskola är en av landets äldsta folkhögskolor. Skolan startade 1872 i Bie, norr om Katrineholm. 20 år senare hade skolan vuxit ur lokalerna i Bie och etablerade sig då i Sköldinge.

1892 invigdes skolhuset och rektorsbostaden, de två äldsta byggnaderna på området. 1927 blev Region Sörmland huvudman för Åsa.

Från början var den svenska folkhögskolan framför allt till för bondsöner, som skulle skolas in i det framväxande demokratiska Sveriges politiska system och få nyttig yrkeskunskap för bönder. Folkhögskolan erbjöd vinterkurser, som startade när höstskörden var avklarad och slutade lagom till vårsådden.

Böndernas döttrar var välkomna till skolan under sommarhalvåret, då de fick lära sig hushållning. Nyttig kunskap för en kvinna som skulle sköta ett lanthushåll var allt från köksträdgårdling och hönsskötsel till matlagning, konservering och vävning. Inte förrän 1931 släpptes den första kvinnan in på en vinterkurs.

Sedan dess har mycket hänt i Sverige och i världen. Åsa folkhögskola har utvecklats till att bli en modern mötesplats för människor från hela världen.

Allmän kurs, folkhögskolans motsvarighet till gymnasiet, är stommen i vår verksamhet. Allmän kurs och Allmän kurs - svenska som andraspråk rymmer tillsammans ungefär 80 deltagare.

Våra specialkurser är Musikkurs, Streetdancekurser, distanskursen Massageterapeut samt svamputbildningar.

Förutom långa kurser arbetar vi också mycket med korta kurser och samverkanskurser. Vi har en konferensanläggning och tar årligen emot ca 3 000 konferensgäster på skolan.