Grundkurs i Svampkunskap - distans halvfart (50%)


Det här är kursen för dig som vill ta din svampkunskap till högre nivåer - oavsett din nuvarande nivå - genom att gå en folkhögskolekurs på distans.


Kursens syfte och mål

Kursens syfte och övergripande mål är att deltagarna ska bibringas grundläggande kunskaper och färdigheter inom svampkunskap och mykologi.


Kunskap och förståelse

 • för svampars roll och betydelse inom ekologi, biologi, naturvård, skogs- och lantbruk, matlagning, kultur och religion.

 • för mykologi som kunskapsområde och vetenskap.


Färdighet och förmåga

 • att i praktik och teori kunna använda förvärvade färdigheter inom svampkunskap och mykologi.


Snabbfakta

Kurstyp: Distans

Kurslängd: 1 termin

Studietakt: halvfart (50%), omfattning 320 timmar.

Kurstid: 14 januari - 3 maj 2019, 16 veckor

Sista ansökningsdag: 13 december 2018. Ansök HÄR!

Antal platser: 25 st.

Förkunskapskrav: god studievana, goda kunskaper i svenska samt tillgång till dator med internetuppkoppling.

Kostnad: Litteratur 300 kr.

Kursnivå: Gymnasienivå

Kurssamordnare: Anna Fridell Talvitie

Lärare på kursen: Aleks Tudzarovski och Patrick Björck. Medverkar på kursen gör även bland andra Rut Folke, tidigare ordförande för Svampkonsulenternas Riksförbund och Mikael Jeppson, mykolog och redaktör för Svensk Mykologisk Tidskrift.


Utförlig information


Pedagogik

Undervisningen är upplagd i lektionspass inom varje delområde där varje enskilt moment börjar med gemensam genomgång av innehållet och vad som är kärninnehåll. Förutom förinspelade videoklipp förekommer text- och bildbaserat virtuellt studiematerial som kompletterar litteraturen, Svampar, En fälthandbok (Ryman/Holmåsen). Studierna genomförs dels individuellt och dels i form av gruppstudier i projektform där redovisning sker i slutet av varje delkurs.


Språk

Kursen hålls på svenska, dock kan det förekomma studiematerial på engelska.


Genomförande

Studierna bedrivs under sexton veckor på distans och med halvfart. Man bör som kursdeltagare se till att avsätta motsvarande tid för litteraturstudier, uppgifter och digitala träffar i studiegrupper. Studieformen gör att kursdeltagarna till största delen kan lägga upp studierna utifrån sin personliga situation vad gäller till exempel tid, arbete och familj.


Intyg

Kursintyg erhålls efter avslutad utbildning där det framkommer vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser som deltagaren förvärvat under kursen.


Studietakt

Halvfart (50%), vilket motsvarar i genomsnitt 20 timmar per vecka.


Kursinnehåll

1 Introduktion till kursen, 20 timmar

 • I denna delkurs ska du få kunskap om de olika verktyg vi kommer att använda under kursen och om hur studierna kommer att genomföras. Vi utgår från Google Classroom som miljö, via ett eget deltagarkonto.

 • Tidsperiod: v. 3

 • Studiematerial: Google Suites for Education, via Google Classroom.

                    

2 Introduktion till svampkunskap och mykologi, 40 timmar

 • I denna delkurs ska du få en övergripande bild av vad som ingår i ämnesområdet.

 • Tidsperiod: v. 4-5

 • Studiematerial: Litteratur och webbaserat material som är tillgängligt via Google Classroom.

3 Mykologins ställning och historia, 20 timmar

 • I denna delkurs får vi en överblick över hur vetenskapen har utvecklats -och var vi står idag.

 • Tidsperiod: v. 6

 • Studiematerial: webbaserat material som är tillgängligt via Google Classroom.

4 Vad är en svamp?, 30 timmar

 • I denna delkurs ska du få en bild av vad en svamp faktiskt är och av svampars betydelse för allt liv på jorden.

 • Tidsperiod: v. 7-8

 • Studiematerial: Webbaserat material som är tillgängligt via Google Classroom.

5 Bestämning av svamp; övergripande, 30 timmar

 • I denna delkurs ges en överblick över hur man bestämmer svamp med olika verktyg

 • Tidsperiod: v. 8-9

 • Studiematerial: Litteratur och webbaserat material som är tillgängligt via Google Classroom.

6 Bestämning av svamp; makromorfologi, 30 timmar

 • I denna delkurs ska du få en förståelse för hur svampar kan bestämmas utifrån utseende, lukt, smak, ekologi och substrat (vad svampen växer på).

 • Tidsperiod: v. 10-11

 • Studiematerial: Litteratur och webbaserat material som är tillgängligt via Google Classroom.

7 Bestämning av svamp; mikroskopi och DNA, 20 timmar

 • I denna delkurs ska du få en övergripande bild av hur svampar bestäms via mikroskopiska karaktärer och DNA-analys

 • Tidsperiod: v. 11-12

 • Studiematerial: Litteratur och webbaserat material som är tillgängligt via Google Classroom.

8 Svampars roll i ekosystemet och i naturvården, 20 timmar

 • I denna delkurs ska du få en övergripande bild av svampars roll i naturen som symbionter, parasiter och nedbrytare.

 • Tidsperiod: v. 12-13

 • Studiematerial: webbaserat material som är tillgängligt via Google Classroom.

9 Svampars roll kulturen och i köket, 20 timmar

 • I denna delkurs ska du få en övergripande bild av svampens roll för människan som mat, färgkälla och drog eller medicin. Många av våra livsmedel är beroende av tex jästsvampar, antibiotika är substanser som olika mögelsvampar producerar, och så vidare.

 • Tidsperiod: v. 13-14

 • Studiematerial: webbaserat material som är tillgängligt via Google Classroom.

10 Svamp som mat, 10 timmar

 • I denna delkurs ges en förståelse för svampars betydelse i köket, både som matsvamp och som krydda.

 • Tidsperiod: v. 14

 • Studiematerial: webbaserat material som är tillgängligt via Google Classroom.

11 Matsvamp eller ätlig svamp?, 30 timmar

 • I denna delkurs ska du få förståelse för skillnaderna mellan vad som är ätligt och vad som faktiskt är meningsfullt att äta -och varför det är så.

 • Tidsperiod: v. 15-16

 • Studiematerial: Litteratur och webbaserat material som är tillgängligt via Google Classroom.

12 Svamp som gift och drog. 20 timmar

 • I denna delkurs ska du få en övergripande bild av och förståelse för svamptoxikologi. Vi undersöker också betydelsen av olika svampgifter inom tex medicin.

 • Tidsperiod: v. 16-17

 • Studiematerial: webbaserat material som är tillgängligt via Google Classroom.

13 Svamp som rekreation och nöje. 20 timmar

 • I denna delkurs diskuterar vi svamp som fritidssysselsättning. Både i form av svampplockning och som hobby, men också möjliga konflikter mellan olika intressenter.

 • Tidsperiod: v. 17-18

 • Studiematerial: webbaserat material som är tillgängligt via Google Classroom.

14 Svamp för dig - kursavslutning. 10 timmar

 • I denna delkurs undersöker vi vad svamp betyder för olika människor. Samma intresse kan ha helt olika inriktning, mål och betydelse för olika individer.

 • Tidsperiod: v. 18

 • Studiematerial: webbaserat material som är tillgängligt via Google Classroom.Kunskapsredovisning

Redovisning av inhämtade kunskaper sker dels genom enskilda redovisningar och dels genom gruppredovisningar. Redovisning sker dels i skriftlig form men också i form av filmer, bild- och ljudklipp. Hemstudier genomgås muntligt i grupp. I kursen ingår både teoretiska och praktiska prov samt instuderingsfrågor och enskilda uppgifter -samt projektarbeten i grupp- som lämnas in för respons från lärarna. Inom vissa kursmoment har vi också diskussioner i storgrupp.


Studerandeinflytande

På Åsa folkhögskola är det viktigt att den studerande själv har och tar ansvaret för sitt lärande. Gruppen är den viktiga arbetsformen. Man lär inte bara av den pedagogiska personalen utan också av och med sina kursdeltagare. Detta ger stor möjlighet att påverka form och innehåll.


Lärare och kurssamordnare


Lärare:

Aleks Tudzarovski är amatörmykolog och administratör för nordens största facebookgrupp med svampinriktning, Svamp-klapp. Aleks har sedan flera år både plockat matsvamp, svamp ur ett vetenskapligt perspektiv. Aleks och Patrick driver tillsammans “Svamp för alla” som erbjuder svampkurser för såväl nybörjare som mer avancerade svampplockare.


Patrick Björck är amatörmykolog och grundare av nordens största facebookgrupp med svampinriktning, Svamp-klapp. Patrick är en van matsvampsplockare med erfarenhet sedan barnsben av nordisk funga.  Patrick driver tillsammans med Aleks “Svamp för alla” som erbjuder svampkurser för såväl nybörjare som mer avancerade svampplockare.


Anna Fridell Talvitie är kurssamordnare.


Förutom ovanstående lärare medverkar bland andra Rut Folke, tidigare ordförande för Svampkonsulenternas Riksförbund och Mikael Jeppson, mykolog och redaktör för Svensk Mykologisk Tidskrift.


Kursperiod och längd

14 januari - 3 maj 2019, 16 veckor.


Studieform

Google Classroom kommer att användas som kommunikationsplattform vid distansstudierna och alla antagna deltagare får ett skolkonto i G Suite for Education.

Att studera på distans innebär att:

 • du har frihet i studierna vad gäller tid och rum

 • du ingår i en studiegrupp tillsammans med andra som studerar på samma sätt

 • du studerar hemifrån och kommunicerar med dina studiekamrater och dina lärare via dator (eller motsvarande)

 • du måste ha tillgång till dator och internetuppkoppling

Kursen är en ren distanskurs utan närträffar för att tillgängliggöra folkbildning för det stora flertalet.


Antagningsprocessen

Antagningsprocessen bygger på diskussioner mellan kurssamordnare och kursledare kring de kompletta ansökningar som inkommit i rätt tid. Vi söker efter ambition och stort intresse för svamp och svampkunskap. Antagningar kommer att ske löpande under ansökningstiden. Antagningsbesked lämnas senast 21 december 2018.


Kostnader

Kostnader för läromedel: ca 300 kr.

Litteratur: “Svampar - En fälthandbok”, Sven-Gunnar Ryman och Ingmar Holmåsen, Stenströms bokförlag 1992, ISBN 9789186448318


Förkunskaper

 • God studievana

 • Goda kunskaper i svenska

 • Tillgång till dator med internetuppkoppling.


Ansökan

Ansökan görs digitalt här, sista ansökningsdag: 13 december 2018.


För att vi ska behandla din ansökan måste den vara komplett med personbevis och motivering till att få en plats på kursen. Har du inget personbevis kan du beställa ett från Skatteverket - länk!


Antal platser

25 st. platser.


Kontakt

För frågor om kursen, kontakta kurssamordnare Anna Fridell Talvitie, tel: 0157-695 30 eller e-post.