Kurs för nya språkhandledare inom den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk.

 

OBS! Sista ansökningsdatum är fredag 6 oktober 2017 kl. 23:00.

 

Kursen vänder sig till dig som är antingen:

  • auktoriserad tolk (AT) 
  • eller som har gått en grundutbildning till kontakttolk som står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan eller (före 2012) Tolk- och översättarinstitutet.

Vi tar enbart emot ansökningar via denna sida och behandlar endast ansökningar som är kompletta, dvs. där relevanta dokument bifogats ansökan.

 

Innan du påbörjar din ansökan:

Se till att du har alla dokument redo, du måste bifoga dem i slutet i ansökan för att kunna söka kursen.