X
GO

Grundutbildning i 12-stegsbaserad behandling - distans halvfart (50%)


 

Kursens syfte och mål:

Kursens syfte och övergripande mål är att deltagarna ska erhålla grundläggande kunskaper och färdigheter i behandling av beroendeproblematik utifrån Anonyma Alkoholisters 12-stegsprogram.

Efter fullföljd kurs ska deltagarna ha:

Kunskap och förståelse för beroendeutveckling utifrån Anonyma Alkoholisters sjukdomsbegrepp. 

Färdighet och förmåga att bedriva manualbaserad behandling utifrån 12-stegsprogrammet.


OBS!

I väntan på att Coronapandemin ska klinga av har vi beslutat att avstå från att starta en ny kurs under våren 2021. Men om du är intresserad av kursen så skicka en intresseanmälan via den här länken så hör vi av oss till hösten.

 

Med önskan om ett pandemifritt 2021. 

Pia Van de Meulebrouck  och Katarina Frimodig.