X
GO

 

Journalistik och opinionsbildning


Grundläggande journalistikkurs som ger dig förmågan att berätta om samhället vi lever i.

 

Kursen ges digitalt samt vid närträffar. Den är utformad i samarbete med ETC, som bland annat publicerar nyhetstidningen Dagens ETC.


Kurslängd: 1 termin. 
Studietakt: Halvfart (50 procent), omfattning 20 timmar/vecka. Totalt 15 veckor med fyra träffar, varav två fysiska.
Kursperiod: 2 september 2022–17 december 2022.
Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2).
Sista ansökningsdag: Ansökningsmöjligheten har passerat. Ingen kursstart i januari 2023!
Antal platser på kursen: 18 st.Bakgrund

Två av statens syften med sitt stöd till folkbildningen är att ”stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin”, och att ”bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen”.
Vidare ska folkbildningen ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.

Som ett sätt att jobba för dessa syften ger Åsa folkhögskola och ETC kursen Journalistik och opinionsbildning. Den är avsedd för dig som vill utveckla din förmåga i att skriva journalistiskt, oavsett tidigare erfarenhet.

 

Syfte

 • Att skapa förutsättningar för dig som medborgare att själv stödja och utveckla demokratin i samhället.
 • Att skapa medvetande för hur budskap kan vinklas och förvrängas beroende på avsändarens syften, så att du som kursdeltagare själv kan granska dels etablerade medier, dels bloggosfärens uttryck och opinionsbildande funktion.
 • Att ge dig en introduktion i journalistisk etik, samt ge dig möjligheten att själv eller tillsammans med andra agera granskande och opinionsbildande.

 

Kursens upplägg

Journalistik och opinionsbildning är en distanskurs på 50 procent med fyra träffar (två dagar långa) för seminarier, workshops och föreläsningar. Två av träffarna är digitala, medan kursen inleds och avslutas på skolan.
Det digitala arbetet sker i skolans Google Classroom-plattform. Som deltagare förväntas du lägga 20 timmars arbete på kursen per vecka. Detta inkluderar gemensamma träffar och eget arbete. 

Eftersom kursen är på distans och bygger på digitalt deltagande, behöver du tillgång till dator med fungerande ljud/mikrofon och bild/webbkamera. 
Vi kommer att genomföra många samtal. Du behöver delta, med kameran påslagen, i digitala lektioner och prata om ditt eget och andras arbeten på ett konstruktivt, schysst sätt.

Under kursens gång kommer du att skriva artiklar som kan bli aktuella för Dagens ETC eller ETC.se.
Kursen besöks av flera gästföreläsare.

 

Övergripande mål

Med stöd av yrkesverksamma journalister ges du möjligheten att utveckla dina färdigheter i att planera, genomföra och finna avsättning för journalistiska projekt. Efter avslutad kurs ska du:

 • kunna hitta och bearbeta källor, känna till hur olika genrer (till exempel nyhet, reportage, analys) språkligt och formmässigt kan utformas för störst effekt
 • ha insikter i och kunskaper om journalistik genom teoretiskt och praktiskt arbete
 • utifrån ett folkbildningsperspektiv utveckla förmågan att tänka fritt, ta ställning och uttrycka dig i text
 • ha en översiktlig förståelse för den journalistiska etiken och möjligheten att själv eller tillsammans med andra agera granskande och opinionsbildande
 • utifrån folkbildningens form, funktion och filosofi kunna skapa förutsättningar för opinionsbildning i samhället.

 

Kursintyg

Efter avslutad kurs får du ett intyg som visar att du har gått kursen. Kursintyget ges till deltagare som deltagit aktivt i de moment kursen innehåller.

 

Ur kursinnehållet:

Journalistiskt skrivande

Notiser, artiklar, reportage – vad är skillnaden? Hur bör en text utformas för bästa möjliga effekt? Är en recension en opinionsbildande text? Du kommer att få öva på olika sorters journalistiskt skrivande och lära dig om finliret som inte bara gör dina texter bättre, utan också lockar till läsning.
 

Intervjuteknik

Ställ rätt frågor – på rätt sätt. ”Som man frågar får man svar” är ett gammalt talesätt som är högst relevant inom journalistiken. Få den du intervjuar att berätta mer, och undvik de vanligaste fällorna.
 

Reportage

Kursen innehåller ett längre fördjupningsblock med fokus på reportageskrivande. Vilka beståndsdelar ingår i reportageformen, hur presenteras fakta som en medryckande berättelse?
 

Fyra träffar

De obligatoriska träffarna är planerade enligt följande:
Fredag 2 september–lördag 3 september. Introduktion. Nyhetstexten. Fysisk träff på ETC Solpark, övernattning med kost på Åsa folkhögskola. Se Kostnad nedan.
Fredag 30 september–lördag 1 oktober. Opiniuonstexten: debattartikeln, recensionen, krönikan. Nätträff.

Fredag 28 oktober–lördag 29 oktober. Reportage del 1. Nätträff.
Fredag 25 november–lördag 26 november. Reportage del 2. Fysisk träff på ETC Solpark, övernattning med kost på Åsa folkhögskola. Se Kostnad nedan.


Kostnad

Undervisningen är kostnadsfri. För dig som önskar bo och äta på skolan vid de obligatoriska fysiska närträffarna erbjuds ett paketpris.
Boende från fredag kväll till lördag morgon: 655 kronor i enkelrum eller 555 kronor för del i dubbelrum. Priserna inkluderar lunch samt middag fredag, och frukost samt lunch lördag.
Skulle du föredra att anlända dagen före kursträffarna på skolan, ber vi dig att själv kontakta oss på info@asafolkhogskola.se för att boka extranatten. 

 

Kontakt

Frågor om kursens innehåll besvaras av kursledaren Daniel Wiklander.
 

Williams Pereira
Kursutvecklare
Åsa folkhögskola
Mob: 070–609 98 86

E-post: williams.pereira@asafolkhogskola.se


Kontaktperson ETC:
Gahangir Sarvari
Verksamhetsansvarig ETC akademin
gahangir.sarvari@etc.se

 

Information om ansökan och antagning

Krav för antagning

Du är minst 18 år, har avslutat grundskolan eller motsvarande utbildning. Vi prioriterar kompletta ansökningar inkomna senast sista ansökningsdag.  

 

Urvalskriterier

Om det är fler sökande till utbildningen än vad det finns platser, gör vi ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven.
Vi gör en samlad bedömning av den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningens innehåll enligt kursmål och kursinnehåll.
I antagningsarbetet strävar vi efter mångfald i gruppen.

 

Så ansöker du

Du ansöker till kursen via ett webbformulär i folkhögskolornas gemensamma plattform SchoolsoftDär registrerar du ett konto som kan användas för att söka fler utbildningar hos oss eller på andra folkhögskolor.
På Mina sidor i Schoolsoft kan du följa vad som händer med din ansökan. Om du behöver komplettera eller ändra i en digital ansökan kan du logga in med dina inloggningsuppgifter på Mina sidor i Schoolsoft. 

 

Till din ansökan ska du bifoga följande handlingar:

 • ett brev där du berättar om dig själv och varför du söker till journalistikkursen. Döp dokumentet till Personligt brev
 • kopia på ditt senaste betyg (till exempel grundskole- eller gymnasiebetyg och eventuella andra utbildningar)
 • personbevis för studier. Har du inget personbevis kan du beställa ett från Skatteverket här!
  Du blir kontaktad via Schoolsoft om du behöver komplettera din ansökan.

Efter sista ansökningsdag den 21 augusti kan du komma att kallas till samtal. Vid samtalet kommer framtidsplaner, ambitioner och det egna ansvaret att bedömas särskilt. Samtalet har en stor betydelse vid skolans samlade bedömning av dig som sökande.
Om du ej antas till kursen trots att du uppfyller grundkraven, kan du komma att bli reservplacerad. Reserver meddelas inom två veckor från skolstart om någon antagen avsäger sig platsen.

Kursen startar endast om det finns tillräckligt många behöriga sökande. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i kursinnehåll och kursutbud.