X
GO

 

NPF i teori och praktik

- för dig som jobbar inom skola och omsorg 

 

Jobbar du inom skola eller omsorg och vill få fördjupade kunskaper inom NPF så är detta kursen för dig. Utbildningen ger kunskap om olika NPF-diagnoser som t.ex. autism och ADHD, deras symptom, diagnoskriterier och bakomliggande orsaker (isbergsmodellen), liksom svårigheter och även styrkor. Vi kommer också att gå igenom pedagogiska arbetssätt och bemötande. LAB, tydliggörande pedagogik och anhörigperspektivet. Kurslitteratur 2-3 böcker.

20 klocktimmar/vecka med 2 obligatoriska digitala träffar á 3 timmar/gång, inläsning av kurslitteratur, teoretiska uppgifter och praktiska uppgifter i den egna verksamheten.

  • Diagnoser och diagnoskriterier
  • Kognition
  • Pedagogiska modeller och strategier
  • Slutarbete

 

Kursens mål

Efter genomförd kurs ska du:

  • Ha kunskap om olika diagnoser och hur de kan yttra sig i vardagen. 
  • Kunna använda dig av pedagogiska modeller. 
  • Se vilka orsakerna kan vara bakom ett beteende. 

Snabbfakta

Kurstyp: Distans
Kurslängd: 1 termin, 16 veckor
Studietakt: halvfart (50%) 
Kurstid: 7 februari - 10 juni 2022 
Sportlov mån 21 feb - fred 25 feb 
Påsklov mån 11 april - mån 18 april
Sista ansökningsdag: 2 januari 2022
CSN: Kursen är studiemedelsberättigad (A2).
Förkunskapskrav: god studievana, goda kunskaper i svenska samt tillgång till dator med internetuppkoppling och någon form av anställning inom skola eller omsorg.
Kostnad: Kurslitteratur bekostar du och köper in själv (det går bra att låna på bibliotek eller köpa begagnat). Eventuella kostnader för fika och kopiering tillkommer vid närträffar (aktuella priser för 2022 publiceras i december) om gruppen kommer att önska komplettera de digitala träffarna med fysiska träffar på Åsa i Sköldinge.
Kursnivå: gymnasial
Kurssamordnare: Ann-Sofie Blom
Lärare på kursen: Ann-Sofie Blom
Ansökan: hittar du HÄR

Kursens syfte

Kursen blir ett viktigt komplement till den som arbetar inom omsorg eller skola och möter människor med behov av andra pedagogiska modeller och en annan förståelse för de hinder som är förknippade med just deras diagnos.

 

Kursupplägg

Kursen sker på distans med två digitala träffar/vecka mellan kl. 16:00 - 19:00. Mellan träffarna blir det teoretiska hemuppgifter och praktiska uppgifter i din egen verksamhet. Studierna inkluderar både grupparbeten och individuella arbeten. Eventuella gästföreläsare kan komma att medverka vissa veckor för att ge inspiration och ta upp särskilda moment.

Det digitala arbetet sker i skolans Google Classroom-plattform.

Du förväntas lägga 20 klocktimmars arbete på kursen per vecka. Detta inkluderar gemensamma träffar, inläsning och eget arbete.

 

Förkunskapskrav 

Kursen är gymnasial. Du är behörig att antas till kursen om du genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller/och på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Fullständig ansökan med ditt senaste betyg (t.ex. grundskole-, gymnasiebetyg), anställningsintyg, personligt brev där du berättar lite om dig själv och erfarenhet av personer inom NPF. Antagning sker efter intervjuer digitalt.

Eftersom kursen är på distans och bygger på deltagande i digitala träffar behöver man tillgång till dator med fungerande ljud/mikrofon och bild/webbkamera. Uppgifter görs och lämnas in i skolans plattform som är Google-baserad.

 

Antagningskriterier

Urval till kursen sker baserat på fullständig ansökan, personligt brev och intervju.

 

Intyg

Efter avslutad kurs får du ett kursintyg som visar att du har gått kursen.

 

Ansökan

Ansökan sker via ett webbformulär i folkhögskolornas gemensamma plattform Schoolsoft. Där registrerar du ett konto som kan användas för att söka fler utbildningar hos oss eller på andra folkhögskolor. På ”Mina sidor” i Schoolsoft kan du sedan följa vad som händer med din ansökan. Om du behöver komplettera eller ändra om i en digitalt ansökan kan du logga in med dina inloggningsuppgifter på "Mina Sidor" i Schoolsoft. 

 

Kursledare

Kursledare och ansvarig för de flesta lektioner samt texthandledning är Ann-Sofie Blom.

"Jag har lång erfarenhet av arbete med personer inom NPF på olika områden. Arbetat med både barn och vuxna i LSS-verksamhet och skola, biträdande enhetschef på LSS-boende, utbildare och handledare till personal på skolor och LSS-boende, lärare på lärar- och elevhandledarutbildning på Åsa folkhögskola. Delaktig av uppbyggande av liten skolverksamhet för elever med IF och autism. Läst autismutbildning på Linnéuniversitetet".

 

Max antal deltagare per kursomgång 

18  

 

Ev. materialkostnad

För eventuella träffar på Åsa, om gruppen kommer att önska fysiska träffar, betalar deltagare en internatkostnad. Mer information om det kommer i december.