X
GO

 

Svampkonsulentkurs


Obs! Ingen svampkonsulentkurs under 2023
Till följd av indragna statsbidrag i regeringens budget för 2023 kommer Åsa folkhögskola tyvärr inte att ge någon svampkonsulentkurs nästa år.
Över huvud taget tvingas vi begränsa antalet nya kursstarter, vilket är en direkt konsekvens av minskade statsbidrag till folkbildningen med drygt en halv miljard kronor. Det som påverkar Åsa är att pandemiåtgärden med 3 000 extraplatser till landets folkhögskolor upphör.

 

Som svampkonsulent verkar du för att öka allmänhetens kunskaper, intresse och förståelse för svamp och natur.

Du anlitas bland annat av studieförbund, föreningar, företag och myndigheter, skolor, bibliotek och museer, restauranger, matvarubutiker samt turist- och researrangörer.
Målet för utbildningen är att du ska lära dig att

 • Känna igen Sveriges vanligaste matsvampar

 • Känna igen förväxlingssvampar till matsvampar

 • Känna igen Sveriges vanligaste giftsvampar

 • Ha kunskap om svampgifter och hur gifterna verkar

 • Ha kunskap om pedagogik - tillämpning

 • Ha god kunskap om svamp som mat

 • Känna till grunderna i svampodling

 • Kunna planera och genomföra svampkurser och svamputställningar

 • Ha grundläggande kunskap om svampar i naturvården

 • Kunna söka information och vara källkritisk

 • Ha kännedom om medias roll samt för- och nackdelar
   


Snabbfakta

Kurstyp: Distans med tre obligatoriska närträffar
Kurslängd: 32 veckor
Studietakt: halvfart (50%), omfattning 640 timmar.
Kurstid: 7 februari - 18 september 2022, 32 veckor.
Obs! Kursen startar endast vid tillräckligt antal sökande.
Sista ansökningsdag: 31 december 2021 Ansök HÄR!
Antal platser: 30 st.
Förkunskapskrav: Någon av kurserna Svampkunskap – en introduktion till mykologi, SLU, Uppsala; Svampkunskap 1, Umeå universitet; Svampkunskap, Kristianstad högskola; Grundkurs i svampkunskap på Åsa folkhögskola eller motsvarande grundkunskaper om svamp. (Kursintyg ska bifogas ansökan)
Du behöver även studievana, behärska svenska språket samt tillgång till dator med internetuppkoppling. Du måste kunna röra dig obehindrat i skog och mark.
Kostnad: Litteratur 600 kronor, närträffsavgift 690 kronor samt eventuell kost och logi vid närträffar. 
Kursnivå: Gymnasienivå
Kurssamordnare: Henrik Wising
Huvudlärare på kursen är Rut Folke, svampkonsulent, tidigare ordförande för Svampkonsulenternas riksförbund. Rut är lärare på Svampkunskap - en introduktion till mykologi vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Uppsala, och har medverkat som lärare i svampkonsulentutbildningen vid Umeå universitet och Centrum för flexibelt lärande, Söderhamn. Assisterande lärare är Helena Björnström, svampkonsulent och naturvårdare, Mikael Hagström, svampkonsulent och naturvårdskonsult, samt Lotta Ekberg, svampkonsulent.  
Föreläsare på utbildningen är bland andra Peter Hultén, apotekare, Giftinformationscentralen, GIC, Stockholm, Patrick Björck, grundare av facebookgruppen Svamp-Klapp och som tillsammans med Aleks Tudzarovski driver företaget Svamp för alla. De är även lärare på såväl Grundkursen som Fortsättningskurs i Svampkunskap på Åsa folkhögskola.Utförlig information

Pedagogik

Undervisningen är upplagd i lektionspass inom varje block där varje moment börjar med en genomgång av innehållet och där uppgifterna presenteras. Studiematerialet är både digitalt text- och bildbaserat och litteratur:
Nya Svampboken, Holmberg, Marklund
Svampar i Sverige, Karström, Pehrsson, Mossberg
Plocka svamp 4, Giftsvampar och svampgifter, Persson, Holmberg, Marklund, Muskos (tillhandahålls av skolan)
Ytterligare kurslitteratur kommer att tillkomma.
Studierna genomförs dels individuellt och dels i form av gruppstudier i projektform.

Språk

Kursen hålls på svenska.

Genomförande

Studierna bedrivs under 32 veckor på distans, samt vid tre obligatoriska närträffar på Åsa folkhögskola. Du bör som kursdeltagare se till att avsätta motsvarande tid för litteraturstudier, uppgifter och digitala träffar i studiegrupper. Studieformen gör att kursdeltagarna till största delen kan lägga upp studierna utifrån sin personliga situation vad gäller till exempel tid, arbete, familj.

Intyg

Kursintyg erhålls efter avslutad utbildning där det framkommer vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser som deltagaren förvärvat under kursen. För att erhålla intyg krävs närvaro vid de tre närträffarna, samt att uppgifter och artprov är godkända. 

Studietakt

Halvfart (50%), vilket motsvarar i genomsnitt 20 timmar per vecka.

 

Kursinnehåll

Kursen behandlar artkunskap och svamptoxikologi, med fokus på de viktigaste mat-, gift- och odlingssvamparna, inklusive förväxlingsarter. Vidare behandlas svamp som livsmedel, livsmedelshygien, lagar och märkning relaterat till svamp, svamplitteratur, aktuell forskning, med mera. Dessutom ges kunskaper och goda förutsättningar för att planera och leda olika verksamheter inom svampområdet som kurser, information till allmänheten, lokala myndigheter med mera.
I kursen ingår tre flerdagsträffar, så kallade närträffar, med föreläsningar, gruppövningar och redovisningar, lärarledda exkursioner och artgenomgångar. Efter genomgången och godkänd utbildning har kursdeltagarna möjlighet att bli medlem i Svampkonsulenternas riksförbund och delta i förbundets fortbildning och aktiviteter. 

Första närträffen

 • Introduktionsföreläsningar till flera av de ämnen som kommer att beröras på kursen varvat med exkursioner om vädret tillåter.
 • Studiematerial: Google Suites for Education, via Google Classroom.            

Andra närträffen

 • Projektredovisningar
 • Föreläsningar
 • Exkursioner

Tredje närträffen

 • Exkursioner - artkunskap
 • Föreläsningar
 • Utställning
 • Artprov

 

Kunskapsredovisning

Redovisning av inhämtade kunskaper sker dels genom enskilda redovisningar och dels genom gruppredovisningar, både digitalt och vid närträffar. Redovisning sker dels i skriftlig form men också i form av filmer, bild- och ljudklipp. I kursen ingår både teoretiska och praktiska prov samt instuderingsfrågor och enskilda uppgifter – samt projektarbeten i grupp som lämnas in för respons från lärarna. Inom vissa kursmoment har vi också diskussioner i storgrupp.

 

Studerandeinflytande

På Åsa folkhögskola är det viktigt att den studerande själv har och tar ansvaret för sitt lärande. Gruppen är den viktiga arbetsformen. Man lär inte bara av den pedagogiska personalen utan också av och med sina kursdeltagare. Detta ger stor möjlighet att påverka form och innehåll.

 

Kursperiod och längd

7 februari–18 september 2022, 32 veckor.

 

Studieform

Google Classroom kommer att användas som kommunikationsplattform vid distansstudierna och alla antagna deltagare får ett skolkonto i Google Workspace.
Lärarna ger aktivt uppgifter under veckorna då deltagarna är hemma, lärarna är förpliktigade att rapportera till CSN vid studiefrånvaro.

Att studera på distans innebär att:

 • du har frihet i studierna vad gäller tid och rum
 • du ingår i en studiegrupp tillsammans med andra som studerar på samma sätt
 • du studerar hemifrån och kommunicerar med dina studiekamrater och dina lärare via dator (eller motsvarande)
 • du måste ha tillgång till dator och internetuppkoppling

 

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen bygger på diskussioner mellan kurssamordnare och kursledare kring de kompletta ansökningar som inkommit i rätt tid.
Antagningsbesked lämnas senast den 14 januari 2022 till de sökande.

 

Studiemedel

Kursen är är studiemedelsberättigad (50%) av CSN.

 

Kostnader

Kostnader för läromedel: cirka 600 kronor och närträffsavgift 690 kronor.
För de som önskar bo och äta på skolan vid de obligatoriska träffarna erbjuder vi ett paketpris. Förläggningen sker i dubbelrum och endast i mån av plats, och där det finns synnerliga skäl, fördelas eventuella enkelrum. 

Paketpriser:

Svampkonsulentkurs 2022

Enkelrum 

Dubbelrum

Boende från torsdag kväll 17 feb–söndag morgon 20 feb inklusive alla måltider från frukost fredag till lunch söndag

1 555 kronor

1 255
kronor

Boende från torsdag kväll 26 maj–söndag morgon 29 maj inklusive alla måltider från frukost fredag till lunch söndag

1 555 kronor

1 255
kronor

Boende från tisdag kväll 13 sept–söndag morgon 18 sept inklusive alla måltider från lunch tisdag till lunch söndag

2 775 kronor

2 275
kronor

 

Paketpriserna ovan är odelbara (all inclusive), det vill säga: du kan inte ta bort några måltider eller någon övernattning. 

 

Ansökan

Ansök digitalt via denna länk. Ansökningsmöjligheten har passerat.
För att vi ska behandla din ansökan måste den vara komplett med personbevis, kursintyg/-betyg samt ditt syfte med att gå kursen och en motivering till att få en plats på kursen.

 

Maximalt antal kursdeltagare

30 deltagare.

 

Kontakt

För frågor om kursen, kontakta kurssamordnare Henrik Wising.