Svampkonsulent - distans halvfart (50%)


Svampkonsulter verkar för att öka allmänhetens kunskaper, intresse och förståelse för svamp och natur. Vi anlitas bland annat av studieförbund, föreningar, företag och myndigheter, skolor, bibliotek och museer, restauranger, matvarubutiker samt turist- och researrangörer.


Kursens kunskapsmål:

 • Känna igen Sveriges vanligaste matsvampar

 • Känna igen förväxlingssvampar till matsvampar

 • Känna igen Sveriges vanligaste giftsvampar

 • Ha kunskap om svampgifter och hur gifterna verkar

 • Ha kunskap om pedagogik - tillämpning

 • Ha god kunskap om svamp som mat

 • Känna till grunderna i svampodling

 • Kunna planera och genomföra svampkurser och svamputställningar

 • Ha grundläggande kunskap om svampar i naturvården

 • Kunna söka information och vara källkritisk

 • Ha kännedom om medias roll samt för- och nackdelarSnabbfakta

Kurstyp: Distans med tre obligatoriska närfträffar

Kurslängd: 31 veckor

Studietakt: halvfart (50%), omfattning 620 timmar.

Kurstid: 8 februari - 15 september 2019, 31 veckor.

Sista ansökningsdag: 7 januari 2019. Ansök HÄR!

Antal platser: 30 st.

Förkunskapskrav:

 • Någon av följande kurser: Svampkunskap – en introduktion till mykologi, SLU, Uppsala, Svamp kunskap 1, från Umeå universitet eller Svampkunskap, Kristianstad Högskola, Grundkurs i svampkunskap på Åsa folkhögskola eller motsvarande grundkunskaper om svamp. (Kursintyg ska bifogas ansökan)

 • Studievana

 • Svenska

 • Tillgång till dator med internetuppkoppling

 

Kostnad: Litteratur 600 kr samt kost och logi vid närträffar. 

Kursnivå: Gymnasienivå

Kurssamordnare: Anna Fridell Talvitie

Huvudlärare på kursen är Rut Folke, svampkonsulent, tidigare ordförande för Svampkonsulenternas Riksförbund, har medverkat som lärare i svampkonsulentutbildningen vid Umeå Universitet, Centrum för Flexibelt lärande, Söderhamn och Svampkunskap - en introduktion till mykologi, vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Uppsala.  

Förutom ovanstående medverkar bland andra Peter Hultén, apotekare, Giftinformationscentralen, GIC, Stockholm, Per Nilsson, Livsmedelskonsult, Kristdala, Helena Björnström, svampkonsulent och naturvårdare, Elisabeth Bååth, tidigare kursansvarig för samtliga svampkurser på Umeå Universitet, Alf Pallin, svampkonsulent och lärare på svampkonsulentutbildningen vid Umeå Universitet och Centrum för Flexibelt lärande, Söderhamn, Patrick Björck, grundare av facebookgruppen Svamp-Klapp, driver tillsammans med Aleks Tudzarovski  företaget ”Svamp för alla” och de är även lärare på såväl Grundkursen som Fortsättningskurs i Svampkunskap på Åsa folkhögskola.Utförlig information

Pedagogik

Undervisningen är upplagd i lektionspass inom varje block där varje moment börjar med en genomgång av innehållet och där uppgifterna presenteras. Studiematerialet är både digitalt text- och bildbaserat och litteratur:

Nya Svampboken, Holmberg, Marklund

Svampar i Sverige, Karström, Pehrsson, Mossberg)

Plocka svamp 4, Giftsvampar och svampgifter, Persson, Holmberg, Marklund, Muskos

Ytterligare kurslitteratur kommer att tillkomma.

Studierna genomförs dels individuellt och dels i form av gruppstudier i projektform.

Språk

Kursen hålls på svenska.

Genomförande

Studierna bedrivs under 31 veckor på distans och med halvfart, samt vid tre obligatoriska närträffar på Åsa folkhögskola, 8-10/2, 24-26/5 samt 11-15/9. Man bör som kursdeltagare se till att avsätta motsvarande tid för litteraturstudier, uppgifter och digitala träffar i studiegrupper. Studieformen gör att kursdeltagarna till största delen kan lägga upp studierna utifrån sin personliga situation vad gäller till exempel tid, arbete, familj.

Intyg

Kursintyg erhålls efter avslutad utbildning där det framkommer vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser som deltagaren förvärvat under kursen. För ett erhålla intyg krävs också närvaro vid de tre närträffarna.

Studietakt

Halvfart (50%), vilket motsvarar i genomsnitt 20 timmar per vecka.

 

Kursinnehåll

Kursen behandlar artkunskap och svamptoxikologi, med fokus på de viktigaste mat-, gift- och odlarsvamparna, inklusive förväxlingsarter. Vidare behandlas svamp som livsmedel, livsmedelshygien, lagar och märkning relaterat till svamp, svamplitteratur, aktuell forskning mm. Dessutom ges kunskaper och goda förutsättningar för att planera och leda olika verksamheter inom svampområdet som kurser, information till allmänheten, lokala myndigheter med mera.

I kursen ingår tre flerdagsträffar med föreläsningar, gruppövningar och redovisningar, lärarledda exkursioner och artgenomgångar. Eftergenomgången och godkänd utbildning har kursdeltagarna möjlighet att bli medlem i Svampkonsulenternas Riksförbund och delta i förbundets fortbildning och aktiviteter.


1 Närträff, 8-10 februari

 • I detta moment får du kunskap om de olika verktyg vi kommer att använda under kursen och om hur studierna kommer att genomföras. Vi utgår från Google Classroom som miljö, via ett eget deltagarkonto.

 • Introduktionsföreläsningar till flera av de ämnen som kommer att beröras på kursen varvat med exkursioner om vädret tillåter

 • Studiematerial: Google Suites for Education, via Google Classroom.

               

2 Närträff, 24-26 maj

 • Projektredovisningar

 • Föreläsningar

3 Närträff, 11-15 september

 • Exkursioner - artkunskap

 • Föreläsningar

 • Utställning

 • Artprov


Kunskapsredovisning

Redovisning av inhämtade kunskaper sker dels genom enskilda redovisningar och dels genom gruppredovisningar, både digitalt och vid närträffar. Redovisning sker dels i skriftlig form men också i form av filmer, bild- och ljudklipp.  I kursen ingår både teoretiska och praktiska prov samt instuderingsfrågor och enskilda uppgifter - samt projektarbeten i grupp som lämnas in för respons från lärarna. Inom vissa kursmoment har vi också diskussioner i storgrupp.

Studerandeinflytande

På Åsa folkhögskola är det viktigt att den studerande själv har och tar ansvaret för sitt lärande. Gruppen är den viktiga arbetsformen. Man lär inte bara av den pedagogiska personalen utan också av och med sina kursdeltagare. Detta ger stor möjlighet att påverka form och innehåll.


Lärare

Huvudlärare på kursen är Rut Folke, svampkonsulent, tidigare ordförande för Svampkonsulenternas Riksförbund, har medverkat som lärare i svampkonsulentutbildningen vid Umeå Universitet, Centrum för Flexibelt lärande, Söderhamn och Svampkunskap - en introduktion till mykologi, vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Uppsala.

Anna Fridell Talvitie är kurssamordnare.

Förutom ovanstående medverkar bland andra Peter Hultén, apotekare, Giftinformationscentralen, GIC, Stockholm, Per Nilsson, Livsmedelskonsult, Kristdala, Helena Björnström, svampkonsulent och naturvårdare, Elisabeth Bååth, tidigare kursansvarig för samtliga svampkurser på Umeå Universitet, Alf Pallin, svampkonsulent och lärare på svampkonsulentutbildningen vid Umeå Universitet och Centrum för Flexibelt lärande, Söderhamn, Patrick Björck, grundare av facebookgruppen Svampklapp, driver tillsammans med Aleks Tudzarovski  företaget ”Svamp för alla” och de är även lärare på såväl Grundkursen som Fortsättningskurs i Svampkunskap på Åsa folkhögskola.


Kursperiod och längd

4 februari - 15 september 2019, 31 veckor.


Studieform

Google Classroom kommer att användas som kommunikationsplattform vid distansstudierna och alla antagna deltagare får ett skolkonto i G Suite for Education.

Lärarna ger aktivt uppgifter under veckorna då deltagarna är hemma, lärarna är förpliktigade att rapportera till CSN vid studiefrånvaro.

Att studera på distans innebär att:

- du har frihet i studierna vad gäller tid och rum

- du ingår i en studiegrupp tillsammans med andra som studerar på samma sätt

- du studerar hemifrån och kommunicerar med dina studiekamrater och dina lärare via dator (eller motsvarande)

- du måste ha tillgång till dator och internetuppkoppling

Kursen är en distanskurs med tre obligatoriska närträffar förlagda på Åsa folkhögskola.

 

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen bygger på diskussioner mellan kurssamordnare och kursledare kring de kompletta ansökningar som inkommit i rätt tid.

Antagningsbesked lämnas senast den 14 januari 2019 till de sökande.


Studiemedel

Kursen är är studiemedelsberättigad (50%) av CSN.

 

Kostnader

Kostnader för läromedel: ca 600 kr.

 

För de som önskar bo och äta på skolan vid de obligatoriska träffarna erbjuder vi följande:

Paketpriser:

Boende från 7-10/2 i enkelrum inklusive alla måltider från frukost fredag morgon till eftermiddagsfika söndag eftermiddag 1264 kr     

Boende från 7-10/2 i dubbelrum inklusive alla måltider från frukost fredag morgon till eftermiddagsfika söndag eftermiddag 964 kr

 

Boende från 23-26/5 i enkelrum inklusive alla måltider från frukost fredag morgon till eftermiddagsfika söndag eftermiddag 1264 kr     

Boende från 23-26/5 i dubbelrum inklusive alla måltider från frukost fredag morgon till eftermiddagsfika söndag eftermiddag 964 kr

 

Boende från 10-15/9 i enkelrum inklusive alla måltider från frukost onsdag morgon till eftermiddagsfika söndag eftermiddag 2142 kr    

Boende från 10-15/9 i dubbelrum inklusive alla måltider från frukost onsdag morgon till eftermiddagsfika söndag eftermiddag 1642 kr

 

Paketpriserna ovan är odelbara (s.k. all inclusive)  dvs. man kan inte ta bort några måltider eller någon övernattning. 

 

Förkunskaper

 • Någon av följande kurser: Svampkunskap – en introduktion till mykologi, SLU, Uppsala, Svamp kunskap 1, från Umeå universitet eller Svampkunskap, Kristianstad Högskola, Grundkurs i svampkunskap på Åsa folkhögskola eller motsvarande grundkunskaper om svamp. (Kursintyg ska bifogas ansökan)

 • Studievana

 • Svenska

 • Tillgång till dator med internetuppkoppling

Ansökan

Ansök digitalt HÄR, sista ansökningsdag: 7 januari 2019.

För att vi ska behandla din ansökan måste den vara komplett med personbevis, ev. kursintyg/-betyg samt en motivering till att få en plats på kursen.


Antal platser

30 platser.


Kontakt

För frågor om kursen, kontakta kurssamordnare Anna Fridell Talvitie, tel: 0157-695 30 eller e-post.