esenkent evden eve nakliyat İkitelli evden eve nakliyat
X
GO

 


 

Kurstyp: Yrkesutbildning - eftergymnasial

 

Studietakt: 100%

 

Längd: 1 år

 

Sista ansökningsdatum för läsåret 21/22 har passerat. Från och med 2022 ges inte kursen mer. 

 

Antagningsvillkor: Grundläggande/allmän behörighet för yrkeshögskolestudier, Svensk eller utländsk gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper.

 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2,

 • Matematik 1a, b eller c,

 • Engelska 5,

 • Samhällskunskap 1a1,

 • Naturkunskap 1a1,

 • Religionskunskap 1,

 • Historia 1a1

 

Goda kunskaper i svenska språket är grundläggande. Arbetslivserfarenhet är en fördel.

 

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

 

Vi kallar till intervju och då tar du med dig ett utdrag ur belastningsregistret.

 

Kostnader: Undervisning på skolan är kostnadsfri. En avgift på 850 kr/termin tas ut för material och service. Viss litteratur ingår i avgiften eller lånas ut mot en depositionsavgift. Övrig litteratur behöver deltagaren själv stå för.

 

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

 

Internat: Ja, det finns möjlighet att bo på skolans internat

 

Kurstid: Vårtermin 11 januari- 4 juni 2021 och hösttermin augusti - december 2021.

 

Kontakt: ulrika.knutsson@asafolkhogskola.se

 

Ansökan:

Sista ansökningsdag för läsåret 21/22 har passerat. OBS: Från och med 2022 ges inte kursen mer. 

 

Yrkesutbildningen till Lärarassistent och Elevassistent vid Åsa folkhögskola vänder sig till dig som vill arbeta med barn/ungdomar. Du kommer vara delaktig i att skapa en trygg och stabil skolmiljö samt att ge eleverna goda förutsättningar att lyckas med sina studier.

Att arbeta som Lärarassistent

Som utbildad Lärarassistent  kommer du arbeta som en brygga mellan elever och pedagogisk personal. Arbetsuppgifterna kan innebära att vara "mentor" åt vissa elever och hjälpa dem såväl i sitt lärande som socialt. Du stöttar och coachar dem individuellt i studierna, på raster och i andra skolaktiviteter. Det kan också innebära kommunikation med vårdnadshavare.

 

I den mer administrativa delen av yrkesrollen kommer du att stödja läraren i hens pedagogiska uppdrag. Det kan vara frånvarorapportering, producera informationsmaterial, ta fram anpassat studiematerial, boka och sammanställa underlag till utvecklingssamtal, organisera genomförandet av nationella prov mm.

Kursen kommer förbereda dig för de olika uppdrag en lärarassistent kan ha. Både det mellanmänskliga och de administrativa.

Att arbeta som Elevassistent
Elevassistenter hjälper elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen. Det kan till exempel handla om läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och/eller olika typer av funktionsvariationer.

Du ska med stöd i lärarens pedagogiska planering kunna lägga upp ditt eget arbete med elever i klasser och grupper. Elev- och lärarassistenten kan också tillsammans med läraren lägga fram ett stödjande arbete för att möta elever med funktionsnedsättning.

 

De varierande arbetsuppgifterna gör arbetet omväxlande och givande men ställer också krav på både kompetens och personliga egenskaper.

 

Kursen kommer att förbereda dig för de olika arbetsuppgifterna. Kursen kommer bland annat att fokusera på NPF-variationer och hur vi kan bemöta dessa i skolsituationen.

Att studera till Lärar- och Elevassistent

Under året varvas teoretiska studier på Åsa folkhögskola med praktik.

 

I den teoretiska delen ligger tyngdpunkten på skolans organisation, kommunikation, sociologi, pedagogik, psykologi, elevhälsa inkl. funktionsnedsättningar, IT-kunskaper och  administration.

   

Praktiken genomförs på en skola under 25% av studierna, tillsammans med handledare. Genom att teori och praktik möts, får du en god möjlighet att växa in i rollen som Lärarassistent eller Elevassistent.

 

Arbetsmetoderna är kreativa, och du kommer att vara stark delaktig i din egen utbildning. Efter genomgången utbildning, med minst 80% närvaro och godkänd teori och praktik får du ett kursintyg.

 

Kursens syfte

Att skapa pedagogiska och sociala förutsättningar för Lärar- och Elevassistenter.

 

Ge kursdeltagaren erfarenhet och kunskap inom yrkesområdet och därmed goda förutsättningar att arbeta inom yrket.

 

Huvudområde

Socialt och pedagogiskt arbete

 

Kursens mål

Ge kunskap och förståelse om:

 • det svenska skolsystemet i alla stadier och former samt lagar och riktlinjer som gäller för alla som jobbar med barn i skola.
 • olika förhållningssätt och metoder för att stödja elever med särskilda behov eller olika funktionsvariationer.
 • olika pedagogiska modeller och teorier som lärare använder sig av i olika sammanhang.
 • samspelet mellan elevers sociala situation, levnadsvillkor, fysiska och psykiska hälsa samt funktionsförmåga i förhållande till skolans krav och förväntningar.
 • ledning, roller, organisation och uppföljning av socialt arbete och socialpedagogiskt arbete.

 

Studierna​ ​genomförs​ ​i​ ​fyra​ ​block

 1. Skolans uppdrag: juridik och organisation - skolans värdegrund, studieteknik, sekretess, bedömning.
 2. Sociologi och psykologi: utvecklingspsykologi, grupputveckling, sociala livets grundförutsättningar, mognadsprocessen hos skolbarn, konflikthantering.
 3. Pedagogik: lärande, lärmiljöer, undervisning, motivation, lek, lärandesituationer, ikt-stöd och specialpedagogik.
 4. Yrkesroll: yrkesidentitet, administration, organisering, ikt-stöd, skolan som social miljö. Specialisering och fördjupning.

 

Yrkespraktik sker parallellt under hela skolåret på praktikplatser. Parallellt sker också utbildning kring funktionsvariationer, att möta och stödja elever med problemskapande beteenden, Npf-diagnoser och speciella behov. 

  

Studietakt

Ettårig utbildning.

100% Heltid.

75 % av kursen är planerade studietimmar med teori, föreläsningar, workshops, studiebesök samt grupp- och självstudier. Teoriundervisningen genomförs på Åsa folkhögskola i Sköldinge.

25%, APL, arbetsplatsförlagt lärande (kan också göras i egen tjänst i samverkan med skolan). Arbetstiden för praktiken bestäms individuellt med varje deltagare och i samråd med mottagande skola, som även utser en handledare.  

Urvalskriterier

 • Vi prioriterar kompletta ansökningar inkomna senast sista ansökningsdag.
 • Endast kursdeltagare som inkommit med godkänt utdrag ur belastningsregistret, kan, enligt skollagen, påbörja den arbetsplatsförlagda utbildningen som ingår i kursen.
 • Åsa folkhögskola gör en samlad bedömning av den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningens innehåll enligt kursmål och kursinnehåll
 • I antagningsarbetet strävar vi efter mångfald i gruppen.

 

Är det fler sökande, till utbildningen, än vad det finns platser gör vi ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven (se skolans antagningsprinciper).

 

(Vi reserverar oss för eventuella förändringar i kursinnehåll och kursutbud)

Kurssamordnare: 

Ulrika Knutsson
ulrika.knutsson@asafolkhogskola.se