X
GO

Studeranderättslig standard

Som studerande hos oss har du både rättigheter och skyldigheter, vi har samlat dem i ett dokument som du kan läsa här eller ladda ner.

I dokumentet hittar du bland annat:

 

 • Kontaktuppgifter till bl.a. skolledning och de långa kursernas kontaktpersoner.
 • Tillgänglighet för dig med funktionsnedsättning.
 • Vilket pedagogiskt stöd du kan få om du har dyslexi, dyskalkyli eller inte kan så bra svenska.
 • Skolans drogpolicy.
 • Villkor för internatet.
 • Riktlinjer för intyg, behörigheter och studieomdömen.
 • Frånvaroregler.
 • Information om försäkringar.
 • Vad som gäller om du bryter mot våra regler.
 • Hur du ska göra om det blir en konflikt mellan dig och skolan.
 • Vilket inflytande du har som deltagare på Åsa folkhögskola.
 • Vad som händer om en kurs ställs in

Här kan du läsa Åsa folkhögskolas studeranderättsliga standard.